Powiedz jak możemy Ci pomóc
Skontaktuj się

Habza Finanse ®️ - kredyt konsolidacyjny i refinansowy. Kredyt dla firm. Konsolidacja chwilówek dla...

5

Dziękujemy za wiadomość

Różnice między inwestycjami a oszczędzaniem

Autor: Dorota Budzyńska, publikacja: 2019-08-14

Planując jakiekolwiek działania na rynku finansowym, należy poznać parę podstawowych definicji i zasad. Trzeba na przykład zrozumieć podstawowe różnice między inwestowaniem a oszczędzaniem, bo choć te pojęcia czasem są stosowane zamiennie, to w żadnym razie nie oznaczają tego samego.

Zdjęcie nr 1

Ogólna różnica

Mówiąc najbardziej ogólnie, inwestowanie ma służyć pomnażaniu aktywów, natomiast oszczędzanie jedynie chronić je przed spadkiem wartości. Zupełnie prosto mówiąc, inwestowanie ma przynieść większy zysk niż oszczędzanie. Żeby jednak tak ułożona definicja miała sens, konieczne było wprowadzenie jasnej i przewidywalnej granicy, poniżej której mówi się o oszczędzaniu, a powyżej – o inwestowaniu. Tę granicę wyznacza właśnie spadek wartości aktywów w określonym przedziale czasowym. Najczęściej w tym kontekście mówi się o inflacji, ta jednak dotyczy przede wszystkim jednostek monetarnych, zatem szerzej ujmując, chodzi o wszystkie czynniki, które sprawiają, że majątek traci wartość.

W przypadku nieruchomości może to być spadek cen gruntów w okolicy, w przypadku akcji może to być przewidywalna bessa rynkowa, a w przypadku absolutnie każdego działania warto też pamiętać, że wartość aktywów zależy od sytuacji politycznej oraz ogólnej sytuacji ekonomicznej. Brzmi skomplikowanie? Bo tak właśnie jest, dlatego w kilku źródłach opisuje się oszczędzanie i inwestowanie trochę inaczej: oszczędzanie ma zapobiegać spadkowi siły nabywczej posiadanych aktywów, a inwestowanie ma zwiększyć siłę nabywczą jednostki.

Dokładnie: ile można zyskać?

Oszczędzanie jest procesem, który najczęściej prowadzony jest na walucie, zatem podstawowym czynnikiem obniżającym wartość aktywów jest inflacja. W związku z tym oprocentowanie kont oszczędnościowych czy lokat wynosi obecnie od 0,5% do 1,5%. Tyle wystarcza, aby przynajmniej częściowo zrównoważyć spadek wartości pieniądza.

Inwestycje: tutaj za rozsądną dolną granicę przyjmuje się rentowność od 5% w skali roku. Mniej ma spora część obligacji, więcej, czyli po 8%, obiecują deweloperzy budujący mieszkania pod inwestycję, a nietypowe inwestycje klasycznego rynku dają kilkanaście do kilkudziesięciu procent w skali roku. Teoretycznie nawet kilkaset mogą dać kryptowaluty czy opcje binarne, ale te przedostatnie są nieprzewidywalne, a ostatnie nie są inwestycją, ale loterią.

Przewidywalność

Oszczędności: zdecydowana większość form oszczędzania daje gwarantowany zysk. W niektórych przypadkach jest on gwarantowany tylko do określonej wysokości, natomiast są to wówczas produkty strukturyzowane, które z racji złożonej budowy nie są przedmiotem tego opisu. W przypadku lokat, kont oszczędnościowych i kont lokacyjnych zasadniczo można sobie od razu policzyć, jaki będzie zysk z określonego kapitału w konkretnym czasie.

Inwestycje: jeśli potraktować obligacje jako inwestycje, to są one przewidywalne w 100%. Jeśli do tej grupy doliczyć obligacje komercyjne, to już tej przewidywalności nie ma (o czym świadczy choćby sprawa GetBacku). Akcje, opcje, kontrakty i inne instrumenty pochodne są tak skomplikowane, że nikt nie jest w stanie zagwarantować ich rentowności. Teoretycznie bardziej przewidywalne są fundusze inwestycyjne, jednak w ich przypadku również należy mieć świadomość, że nawet najbardziej obiecujące mogą przynieść zyski mniejsze od założonych.

Bezpieczeństwo

W obu przypadkach bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od tego, komu powierza się aktywa. W banku są one bezpieczne (co nie znaczy, że zysk z inwestycji jest gwarantowany), ale coraz częściej na rynku inwestycyjnym działają też parabanki i firmy niemające żadnych pozwoleń na działanie na rynkach finansowych i wtedy poziom bezpieczeństwa drastycznie spada.

Jeżeli natomiast chodzi o gwarancję zwrotu, to dostępna jest ona tylko dla większości produktów oszczędnościowych, części strukturyzowanych i praktycznie dla żadnej metody typowo inwestycyjnej.

Łatwość korzystania

Oszczędności: produkty oszczędnościowe mają bardzo prostą konstrukcję i są dostępne właściwie dla każdego. Nie trzeba od razu poświęcać dużych kwot, nie trzeba też na co dzień interesować się stanem rachunków, nie trzeba przenosić pieniędzy, dzwonić, uzgadniać ani zwykle potwierdzać dodatkowych umów, a tym bardziej odbierać stosu dokumentów z informacjami.

Zdjęcie nr 2

Inwestycje: w zależności od tego, jak skomplikowany jest dany produkt, może być bardzo prosty (obligacje), trochę trudniejszy (fundusze inwestycyjne), może wymagać sporej wiedzy (akcje) albo może być tak trudny, że nawet analitycy banków nie będą umieli wyjaśnić, jak działa (kontrakty, instrumenty pochodne itd.). Zwykle inwestycje wymagają też aktywnego działania – nawet w funduszach inwestycyjnych metoda „wpłać i zapomnij” przynosi więcej szkody niż pożytku.

Podsumowanie

Oszczędzanie od inwestowania różni się wieloma czynnikami. Omówiliśmy najważniejsze i zrobiliśmy to przede wszystkim po to, żeby później przy lekturze dokumentów bankowych nie było zdziwienia. Na co dzień nie zawsze jest jasne, jak dane instrumenty zaklasyfikować, ale ten podział też nie jest sztywny. Ważne jest jednak, żeby przewidywać konsekwencje swoich działań na rynku finansowym i to jest znacznie łatwiejsze, jeśli się wie, czy mowa o oszczędzaniu, czy inwestowaniu.

Zdjęcie nr 3

Opracowała:
Dorota Budzyńska
Habza Finanse - Kredyt Konsolidacyjny, Konsolidacja chwilówek, Kredyt bez zdolności

Inne usługi lub produkty - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 0 Wykonawców i Dostawców najlepszych w 2022 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Skontaktuj się